Welkom op de website van de

IGVC

Home


Welkom op de website van de IGVC!

De St. Internationale Gemeenschap van Christenen heeft ten doel mee te werken aan de bouw van Gods Koninkrijk, door het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Hiertoe ondersteunt zij in het bijzonder de zendingsactiviteiten van de voormalige IGVC-Holländische Mission in Oostenrijk, nu: Missionsteam in Gödersdorf. Zie ook: Geschiedenis. Op deze website willen we u graag informeren over het werk van de IGVC en het Missionsteam. Naast actuele informatie, in de vorm van de gebedsbrief Van huis uit… vindt u hier informatie over onze eigen uitgaven en de jaarverslagen.De Heer heeft ruimte voor ons gemaakt,
opdat wij vruchtbaar zullen zijn in het land.

Genesis 26:22Gebedsbrieven

Het blad Van huis uit…, met gebedsnieuws van het Missionsteam in Oostenrijk.
Laatste gebedsbrief


ANBI

De IGVC is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Vanaf 1 januari 2014 is elke ANBI wettelijk verplicht, een website te voeren met beleidsplan en jaarverslagen.


MissieNederland

De IGVC is aangesloten bij de MissieNederland (voorheen EZA / Evangelische Zendings Alliantie)